Międzynarodowa Akademia Muzyczna

Warunki uczestnictwa
w Międzynarodowej Akademii Muzycznej

 1. Każdy uczestnik ma zagwarantowanych 5 lekcji po 45 minut, zakwaterowanie w pokoju 3-4 osobowym w Hotelu Uzdrowiskowym St. George w Kudowie Zdroju, pełne wyżywienie.
 2. Pierwszy dzień turnusu jest dniem przyjazdu, w którym zapewniona jest kolacja. Ostatni dzień to dzień wyjazdu.
 3. Całkowity koszt uczestnictwa w kursie wynosi 1890 złotych.
 4. Uczestnik ma obowiązek przywieźć nuty akompaniamentu, strój koncertowy, pulpit.
 5. Kierownictwo Akademii Muzycznej nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kradzieże.
 6. Zaleca się posiadanie przez uczestników Akademii ubezpieczenia od kosztów leczenia.
 7. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 500 zł. na konto bankowe:
  28 1050 1575 1000 0022 7060 7639
  oraz przesłanie karty zgłoszeniowej do dnia 15 czerwca 2019 na adres mailowy: jefim@vp.pl
 8. Zaliczka nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Międzynarodowej Akademii Muzycznej.
 9. Uczestnictwo kandydatów potwierdzimy telefonicznie lub e-mailem.