Międzynarodowa Akademia Muzyczna

Zimowa Akademia Muzyczna - Bałoszyce 2013

Wykładowcy:

12 - 22 stycznia 2013 r.
Lech Bałaban (altówka)
Bartosz Bryła (skrzypce)
Antoni Cofalik (skrzypce)
Karina Gidaszewska (skrzypce)
Robert Kabara (skrzypce)
Wojciech Maliński (skrzypce)
Iwona Michalak (wiolonczela)
Ewelina Pachucka-Mazurek (skrzypce)
Dominik Połoński (wiolonczela)
Paweł Radziński (skrzypce)
Agata Szymczewska (skrzypce)
Jarosław Żołnierczyk (skrzypce)
7 - 17 lutego 2013
Robert Szreder (skrzypce)

9 - 19 lutego 2013
Krystyna Jurecka (skrzypce)