Międzynarodowa Akademia Muzyczna

Zimowa Akademia Muzyczna - Bałoszyce 2011

Wykładowcy:

16 - 26 stycznia 2011
prof. Tomasz Król (skrzypce)
mgr Mariusz Zieliński (skrzypce)
30 stycznia - 9 lutego 2011
prof. Bartosz Bryła (skrzypce)
mgr Karina Gidaszewska (skrzypce)
prof. Robert Kabara (skrzypce)
prof. Wojciech Maliński (skrzypce)
13 - 22 lutego 2011
dr Dominik Połoński (wiolonczela)
prof. Jan Stanienda (skrzypce)
prof. Magdalena Szczepanowska (skrzypce)