Międzynarodowa Akademia Muzyczna

zdjęcie

Międzynarodowa Akademia Muzyczna to mistrzowskie kursy wykonawcze dla młodych muzyków z Polski i zagranicy. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych pedagogów, wykładowców wyższych uczelni artystycznych oraz nauczycieli szkół muzycznych. Warsztaty odbywają się w wyjątkowym miejscu, jakim jest Zespół Pałacowy w Bałoszycach na Pojezierzu Iławskim. Międzynarodowa Akademia Muzyczna działa od 2003 roku. Pomysłodawcą i głównym organizatorem jest skrzypek i pedagog Jefim Stinerman.

Najbliższe turnusy:

Letnia Akademia Muzyczna - Bałoszyce 2017

Wykładowcy:

17 - 27 lipca 2017
Janusz Gajownik (skrzypce)
Wieńczysław Kasprzak (skrzypce)
Alexei Ludevig (altówka)
Adam Mokrus (skrzypce)
Małgorzata Skorupa (skrzypce)
19 - 26 sierpnia 2017
Robert Kabara (skrzypce, altówka)
Danuta Kaluta - Jakubowska (skrzypce)
Małgorzata Kobierska (skrzypce)
Mieczysław Szlezer (skrzypce)
Rafał Kwiatkowski (wiolonczela)
Jefim Stinerman (skrzypce)
Organizator:
Impresariat Artystyczny Jefima Stinermana
Sponsor:
Gospodarstwo Rolne
Teresa i Zygmunt Cichoń
Lokalizacja:
Pałac Bałoszyce
www.palacbaloszyce.com